tw
17.3.2018 12:30 - z Facebook

As a youth advocate for the elderly, SDGs ambasador and representative of nonprofit sector I have talked about women in NGO sector (Non-Governmental Organization) and social services from our experience. We have to fight the stereotypes, close the gender pay gap in general and also support women's self-confidence to be able to ask for more and believe that they deserve the same salary as men for the same job position! We have to explain the importance of NGO sector and also the internal functio

tw
16.3.2018 11:30 - z Facebook

All powerful women from all over the world in one place! OSN praská ve švech! Koná se zde UN Women, největší konference na podporu žen a vedle Valného shromáždění vůbec největší akce OSN. Letos jsem se měla tu čest zúčastnit se a společně se zástupci ČR, Švédska a UN Women hovořit na téma participace a postavení žen. Můj příspěvek se týkal především žen v neziskovém sektoru, ale dotkl se i rozdílu v platech mezi muži a ženami a důležitosti podpory neziskovek, které se touto problematikou zab

tw
13.3.2018 17:48 - z Facebook

Boj za spravedlnost a genderovou rovnost vyžaduje, aby se zapojili obyčejní lidé, nejen desítky nebo stovky ochránců práv. Těch, kteří se angažují, je málo. Potřebujeme každého z Vás... For women, for equal gender, for all of us! ❤

tw
12.3.2018 18:15 - z Facebook

Moje kamarádka a úžasná žena Adélka (uprostřed) se před necelým rokem nabídla a dala impuls k tomu, abychom propojovali seniory s koníky. Sama jednoho koně mám a vím, jak úžasné je být v blízkosti těchto výjimečných bytostí. Hipoterapie je většinou známá ve spojení s dětmi nebo hendikepovanými, ale blahodárný vliv má i na starší lidi. Adélka proto svůj volný čas věnuje seniorům a organizacím, kteří s nimi pracují. Buď za nimi s koníčkem dojede, nebo je někteří klienti navštěvují ve stájích v Je

tw
11.3.2018 09:19 - z Facebook

Morning coffee and great view in the airport... ❤

tw
11.3.2018 09:17 - z Facebook

Úžasná Helen Mirren v novém hororu... #SaturdayNight #SaturdayNightFever #cinema #CocaCola #Zero

tw
10.3.2018 09:21 - z Facebook

tw
9.3.2018 08:30 - z Facebook

Z přípravy na koučink našich nových dobrovolníků, kteří svou přítomností rozveselují osamělé seniory v jejich domovech. Dokonce už i vědci potvrdili, že dobrovolná činnost zvyšuje spokojenost se životem a působí proti depresi. Tak se k nám přidejte! Pravidelné návštěvy jednou týdně znamenají pro opuštěné lidi mnoho!

tw
8.3.2018 08:08 - z Facebook

Přátelé, právě dnes je Mezinárodní den žen. Podle mě je to vhodný den pro zamyšlení se nad postavením žen v České republice. V létě minulého roku jsme byli společně s panem ministrem Brabcem v OSN prezentovat to, jak ČR plní Cíle udržitelného rozvoje. Vedle našich úspěchů mluvil pan ministr také o tom, kde máme rezervy. A jako jednu z oblastí, kde bychom se měli výrazně zlepšit, označil také rovné příležitosti žen a mužů. Přiznat si, kde je problém, je první krok k řešení, proto jsem měla z je

tw
7.3.2018 17:11 - z Facebook

Nová kampaň Penny Market Česká republika proti plýtvání potravinami! Omezit plýtvání jídlem je další z významných bodů Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), na jehož osvětě se podílím jako ambasadorka. Konkrétně patří pod cíl č. 12 - Odpovědná výroba a spotřeba. Přátelé, i malá změna v přístupu každého z nás má velký dopad!

tw
6.3.2018 16:39 - z Facebook

Hartmann Rico celebrates 200 years!!! It’s great to be part of this special occasion and international celebration. Thank you for such recognition of my work and I wish you all the best and another 200 successful years!!! #HartmannRico #ambassador #200yearsCELEBRATION #HartmannRicoGlobal HARTMANN Česká republika HARTMANN Slovensko

tw
5.3.2018 17:50 - z Facebook

Backstage of new photoshoot for HP… Coming soon in 3 new colors! ❤

tw
5.3.2018 16:51 - z Facebook

I am SO PROUD!!! Huge success of great young artist and our friend...

tw
2.3.2018 16:33 - z Facebook

Bylo mi ctí předávat jako ambasadorka HARTMANN Česká republika a HARTMANN Slovensko ocenění zdravotním sestřičkám na 18. ročníku akce Sestra roku. Smekám před nimi za jejich péči a obětavost. Ráda bych všem nominovaným ještě vzkázala, že jsem Vám nesmírně vděčná za Vaši práci a pomoc lidem. Díky Vám si můžeme říci, že andělé existují. Děláte svoji práci srdcem a povyšujete povolání na poslání. Jste pro ostatní i pro mě inspirací a děkuji vám za to! ❤

tw
28.2.2018 15:51 - z Facebook

Zobrazit více
arrow_down